Kontakt     Ettevõttest   Müügi- ja tagastustingimused   Privaatsustingimused   Transport
Nõuded trükioriginaalidele    Trükifailide edastamine  Täiendava info ja soovide lisamine tellimusele

DM MARKETING OÜ privaatsustingimused

Ettevõte DM MARKETING OÜ (edaspidi DMM), registrikoodiga: 10520700 , asukohaga Laki 26, 12915 Tallinn, isikuandmete vastutav töötleja on www.dmm.ee ja kaitseb oma e-poe klientide ja
külastajate privaatsust ning soovib olla usaldusväärne ja austav partner. Siit leiate DMM  e-poe
privaatsustingimused, mis käsitlevad DMM  e-poe klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
1.1. Isikuandmed on andmed, mida DMM  kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
-       nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
-       kauba kohaletoimetamise aadress;
-       pangakonto number;
-       kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
-       klienditoe andmed.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
2.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
2.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
2.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
2.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
2.6. Kliendi paremaks teenindamiseks võib DMM  avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab DMM  e-poele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma
jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.
2.7. Kogutud isikuandmete abil on võimalik teavitada DMM kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendil on võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

3. Õiguslik alus
3.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
4.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
4.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
4.3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
4.4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
4.5. DMM ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
5.1. Isikuandmeid hoitakse dmm.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
5.2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
5.3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
6.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe klinditoe vahendusel.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

7.1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

8. Säilitamine
8.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
8.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
8.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
8.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
9. Kustutamine
9.1.Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustu-
tamise perioodi.

10. Ülekandmine
10.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11. Otseturustusteated

11.1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
11.2. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

12. Küpsised

12.1. DMM võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ja neid andmeid töödelda.
12.2. DMM kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste ülesmärkimiseks.
12.3. Kolmandate osapoolte ehk meie reklaamiandjad / makseteenuste pakkujad võivad teile küpsiseid saata.
12.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
12.5. Enamus brausereid lubab teil kõikidest, aga mõned brauserid ainult kolmandate osapoolte küpsistest loobuda. Kõikide küpsiste blokeerimine mõjutab siiski negatiivselt meie e-poe kasutamist.

13. Vaidluste lahendamine

13.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(support@dmm.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

14. Muud tingimused
14.1. DMM e-poodi kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Kui viime sisse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest meie veebisaitide teates või saadame uuendatud eeskirjad teie meilile.

Võtke meiega ühendust!
Email again: